TCC CERTIFICERINGS TRAJECT

Een certificeringsprogramma voor organisaties.

Als u boomklimmen wilt aanbieden aan individuen, groepen of als therapievorm dan dient u rekening te houden met de Arbo-wet en de zorgplicht.

Volgens de Arbo-wet moet je alle denkbare risico’s benoemen, inventariseren en evalueren. Uit deze inventarisatie volgt een plan van aanpak, wanneer en wie pakt het risico op. TCC heeft voor het boomklimmen een RI&E opgesteld die is aan te passen aan specifieke situaties.

De zorgplicht houdt in dat een opdrachtnemer bij het uitvoeren van werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht neemt. Zijn alle begeleiders goed opgeleid en trainen ze voldoende. Worden alle benodigde documenten bijgehouden en zijn ze up-to-date. The Treeclimbing Company heeft een opleidingstraject dat hieraan voldoet. We hebben standaard documenten zoals een Handboek Boomklimmen,  een boomklim logboek, materialen logboek draaiboek voor elke organisatie.

Nadat eerst de Basis en Pro cursussen zijn gevolgd om het boomklimmen eigen te maken volgt de begeleiders cursus. In de begeleiders cursus behandelen we het gehele proces en de procedures om het boomklimmen te begeleiden. Hierna weet je hoe je verschillende klim methodes aanbiedt, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Uit de RI&E kan volgen dat er een examen moet worden afgenomen en wie een Rescue cursus gaat volgen. De rescue cursus heeft vooral nut als je veel klim-ervaring en/of klim-begeleiding hebt opgedaan waardoor je de risico’s goed kan inschatten van verschillende methodes.

Het complete certificeringstraject ziet er dan als volgt uit:

CERTIFICERING PROFESSIONELE ORGANISATIE

Om te voldoen aan de zorgplicht en Arbo-wet moeten onderstaande documenten opgesteld  en bijgehouden worden. Onderstaande documenten en klimmateriaal worden bij een jaarlijkse hercertificering beoordeeld en gekeurd.

-Logboek boomklimmen
-Logboek klimmaterialen
-Risico Inventarisatie & Evaluatie boomklim activiteiten
-Draaiboek boomklim activiteit
-Keuring klimmateriaal

Basis cursus en Pro cursus 2x 2 dagen
Om de basistechnieken te leren en vervolgens te leren werken met een professioneel klimsysteem volgen medewerkers de BCB en de PRO.

Begeleider cursus 2 dagen
In deze cursus worden vercshillende methoden uitvoerig behandeld.  Hoe geef je instructie aan je deelnemers. Wat zijn efficiënte didactische werkvormen en hoe pas je die toe. Het beroepsmatig boomklimmen wordt bij de organisatie behandeld, je bent bv verzekerings-technisch verplicht om getraind te zijn. Je leert de risico’s in te schatten en herkennen.

Rescue cursus 2 dagen
Nadat de begeleider cursus is afgerond en je verschillende klim situaties hebt ervaren begrijp je waar de risico’s liggen bij elk van de klim methoden. De begeleider is in staat om de risico’s vooraf te beperken.  Indien er toch een situatie voordoet waarbij een deelnemer hulp nodig heeft, dan geeft deze cursus je de tools om die hulp te bieden en de deelnemer veilig op de grond te krijgen. Zeker met kwetsbare doelgroepen is het risico aanwezig dat er een redding moet worden uitgevoerd.

Examen en Certificering
Als alle trainingen zijn gevolgd en er een overzichtelijke documentatie bestaat van procedures, logboeken, materialen, verzekerings-beschrijving, en de medewerkers voldoende uren hebben gemaakt, kan er worden overgegaan tot borging. Examinering van de uitvoerenden en certificering van het gehele programma.

Hercertificering jaarlijks
De hercertificering betreft de jaarlijkse controle op alle documentatie; Begeleiders Handboek, de logboeken, RI&E, TRA  en draaiboek boomklim activiteit. Tevens wordt het klimmateriaal gekeurd.

Aanbod Recreatieve Cursussen & Workshops

basiscursus boomklimmen

Basiscursus Boomklimmen

In deze twee-daagse cursus zorgen we dat jij veilig de toppen kunt opzoeken. We behandelen knopen, materialen en klimtechnieken zodat iedereen weet hoe het boomklimmen in elkaar steekt. De perfecte start voor het boomklimmen.

Info & Boeken Basiscursus
pro cursus boomklimmen

PRO cursus Boomklimmen

Heb je alle basisvaardigheden voldoende geoefend en snap je de mogelijkheden en beperkingen van de materialen, heb je al flink wat meters gemaakt, maar ben je nu nieuwschierig naar gevorderde technieken omdat je werk te doen hebt in de boom? Voor jezelf of voor een ander?

Leer dan klimmen volgens ‘richtlijnen veilig werken in de boom’!!

Info & Boeken Pro Cursus
cursus single rope technique srt

Single Rope Technique

Het klimmen aan een single rope is populair in vele disciplines en geliefd bij GeoCaching. In een dag ervaar je de mogelijk, onmogelijkheden en variaties van het SRT-en. Materiaal, richtlijnen, technieken en veiligheid passeren uitgebreid de revue.

Info & Boeken SRT Cursus
workshops boomklimmen

Workshops

Zoek je naar een kennismaking met het boomklimmen of een bijzonder activiteit met een groep? Denk dan eens aan een workshop boomklimmen. We voorzien in workshops op maat en bieden regelmatig ‘specials’ aan waar je ook als individu kunt aanhaken..

Info & Boeken Workshop

Waar je kan boomklimmen

Er zijn vele locaties in Nederland waar we recreatief gaan boomklimmen en er cursussen en workshops gegeven worden. Elke recreatieve cursus wordt op meerdere locaties gegeven, maar wel op verschillende, vastgezette datums.

Workshops en specials worden vaak alleen maar op specifieke locaties gegeven of op afspraak ingepland.

Locaties recreatief boomklimmen